Dezenformasyonla uğraş yasa teklifi komiteden geçti

Dezenformasyonla uğraş maksadıyla atılan adımlar sonuç vermeye başladı.

İnternet haber sitelerini de vadeli yayın kapsamına alan yasa teklifinin TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesiyle birlikte birçok tedbir hayata geçirilecek.

Kamu barışını bozmaya yönelik hareketlere mahpus cezası

Halk ortasında tasa, kaygı yahut panik saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu güvenliği ve genel sıhhati ile gerçeğe muhalif bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli biçimde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılacak. Cürmün failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle yahut bir terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi halinde cezalar yarı oranında arttırılacak.

Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve işçisine yönelik cürüm teşkil eden içerikler katalog kabahatler kapsamına alınacak.

Hakim tarafından verilen içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kararına husus kişilik hakkının ihlaline ait yayının diğer internet adreslerinde de yayınlanması durumunda, ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi halinde mevcut karar bu adresler için de uygulanacak. Müracaatın, Birlik tarafından kabulüne karşı itiraz, kararı veren hakimliğe yapılacak. İnternet sitesindeki yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesi kararlarında bu fıkra kararı uygulanmayacak.

Basın kartı düzenlemesi

Kabul edilen teklifle, basın özgürlüğü ve bu özgürlüğün kullanımı ile basın kartına ait adap ve temeller belirlenecek. Basın kartı düzenlemesi bakımından basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon vazifelileri kanun kapsamına dahil edilecek.

İnternet haber sitelerinde, faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, bağlantı telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının ismi ve adresi irtibat başlığı altında bulunduracak.

İnternet haber siteleri

Yayın durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakımından uygulanmayacak. İnternet haber sitesinin bu karara uymaması halinde Basın İlan Kurumu iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini talep eder. İstemin iki hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda Basın İlan Kurumu internet haber sitesi vasfı kazanılmadığının tespiti hedefiyle Asliye Ceza Mahkemesine başvurur.

Mahkeme en geç iki hafta içinde karar verir. İnternet haber sitesinde yayınlanan içerikler iki yıl mühlet ile koruma edilecek. İnternet haber sitesinde ziyan gören kişinin düzeltme ve karşılık yazısı yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç 1 gün içinde yayımlanmak zorunda olacak.

Yayınlanan düzeltme 24 saat ana sayfada kalacak. Basın kartı başvurusu, cinsleri, niteliği, alabilecek şahıslar, basın kartı alabilecek şahıslarda aranacak kaideler belirleniyor. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü her ayın sonunda resmi ilan ve reklam verilebilecek olan mevkuteler ile internet haber sitelerinin isimleri ve vasıfları ihtiva eden listeyi Bası İlan Kurumu sitesi üzerinden duyuracak.

İlanlar Basın İlan Kurumu aracılığı’nda yapılacak

İHA’nın haberine nazaran, internet haber siteleri resmi ilan ve reklam yayınlayacakların taşıması gereken vasıflar ve yerine getirilmesi gereken sorumluluklar ile yayına ait yol ve asıllar hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Basın İlan Kurumu Genel Konseyi tarafından altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Gazete ve internet haber sitesi ilanları Basın İlan Kurumu aracılığı metotta yapılacak. Toplam muhammen bedeli 500 bin TL kadar olan satışlar için gazete yahut internet haber sitesi ile ilan yapıp yapamayacakları icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek.

Yorum yapın