Malatya’da başlatılan “Gri pasaport soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame de sanıklar hakkında 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası istendi

Ferdi Durdu’nun haberine göre Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya’daki planlayıcısı Ersin Kilit hakkında “Göçmen Kaçakçılığı” suçuna yönelik hazırlanan İddianamede, Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla verdiği ifade de yer aldı. Çınar ifadesinde “Proje kapsamında yurtdışına gidecek kişilere ait listede gerekli araştırmalar yapıldı. Listede bulunan şahısların bir başka ilden olabileceklerini hiçbir zaman düşünmedim. Malatya’dan kişiler olduğunu düşündüğüm için bu konuyu hiç sorgulamadım. Listeyi bizzat görmedim. Bu şahısların Malatya dışından kişiler olduğunu olay basına yansıdıktan sonra öğrendim. Yine şahısların proje kapsamında yurtdışına gittikten sonra Türkiye’ye dönmediklerini de olay soruşturmaya yansıdıktan sonra öğrendim” dedi.

Almanya’daki Ersin Kilit’i tanımadığını beyan eden Çınar, “Yurtdışına gönderilecek şahıslar ile ilgili bu şahısların kim tarafından hangi kriterler ile belirlendiğini bilmiyorum. Bu işle genel olarak Bekir Karakuş ve onun yönlendirdiği arkadaşlar ilgilendi. O dönemde bu proje için bir dernek ile görüşülüp protokol yapılması gerektiğine dair bir bilgi aktarımını hatırlamıyorum. Olaylar basına yansıdıktan sonra Kişisel Gelişim Derneği’nin bu konuda bir protokol ile olaya dahil olduğunu öğrendim. Bekir Karakuş ve Ali Ayrancı ile yapılan görüşmede bu proje kapsamında bir kaç ayda birden fazla kafilenin gönderileceği tarafıma söylendi. İlk kafile ile giden belediyedeki arkadaşların döndükten sonra gezinin başarılı bir şekilde neticelendiği, faydalı bir gezi olduğu, oradaki belediyecilik faaliyetlerini inceleme fırsatı buldukları bana aktarıldı. İkinci kafilenin gönderilme tarihinde görevim gereği Ankara’daydım. Bu olay nedeni ile gerek belediye çalışanları içerisinde gerekse dışarıdan herhangi bir kimsenin maddi bir menfaat temin ettiğine şahit olmadım. Proje kapsamında belediyeye herhangi bir bağışta bulunulduğunu bilmiyorum. Belediyeye bir miktar bisiklet hibe edilme olayını da bilmiyorum” dedi.

Çınar, valilikten gerekli izinler alındığını ve valilik onayı ile bu projenin gerçekleştirildiğini, proje aşamasında pasaportların nasıl düzenlendiğini, şahıslara mı ya da topluca bir şahsa mı teslim edildiğini, ne şekilde iade edildiğini bilmediğini söyledi.

ERSİN KİLİT SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Almanya ayağında yer alan Kilit ise, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede, şahısların iki kafile şeklinde çıkarılması noktasında kendisinin bir katkısının olmadığını, sadece belediye çalışanlarını gezdirdiğini savunarak, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

İDDİANAME ŞU ŞEKİLDE

Malatya Cumhuriyet Savcısı Fahri Ersoy tarafından hazırlanan iddianamede şu tespitler yapıldı:
“Şüpheliler Ali Ayrancı ve Ersin Kilit’in yurtdışına Türk Vatandaşı şahısları para karşılığı göndermek üzere anlaştıkları, bu konuda çeşitli belediyelerle irtibat kurarak yasal görünüm elde etmek amacıyla projeler kapsamında işlemleri yürütmeyi kararlaştırdıkları, bu amaçla Malatya Yeşilyurt Belediyesi’ne o dönem başkan yardımcılığı yapan ve öncesinde tanıştıkları Bekir Karakuş ile irtibat kurdukları, şüphelilerin Malatya’da birkaç kez görüştükleri, olayın ayrıntıları üzerinde anlaştıktan sonra Bekir Karakuş’un Ali Ayrancı’yı da yanına alarak durumu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a aktardıkları, belediye başkanına yurtdışında bulunan ve hayırsever bir Türk vatandaşının çeşitli projeler kapsamında belediye çalışanlarını yurtdışına gezi ve araştırma yapmak amacıyla götürmeyi istediğini, tüm masrafların bu şahıs tarafından karşılanacağını, bu projelerin kamusal projeler olması nedeniyle şahsın da masraflarını Alman makamlarından karşılayacağını, projeler nedeni ile belediyenin herhangi bir yük üstlenmeyeceğini belirterek belediye başkanını ikna ettikleri, şüphelilerden Bekir Karakuş’un bir kısım belediye personeli ile birlikte ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirme Projesi’ adı altındaki projeyi hayata geçirdikleri, bu amaçla Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği ile irtibat kurdukları, daha önce tespiti yapılan ve Malatya ili dışında bulunan şahısları anılan derneğe üye yaptıkları, dernek ile belediye arasında protokol yaptıkları, akabinde belediyeden ilgili Meclis Kararları ile gerekli diğer resmi işlemleri gerçekleştirdikleri, 15/02/2020 ve 19/09/2020 tarihlerinde olmak üzere iki kafile halinde daha önce tespiti yapılan ve kendilerine hizmet pasaportu çıkardıkları kişileri yurtdışına gönderdikleri, ilk kafile ile birlikte bir kısım belediye çalışanının da proje kapsamında Almanya’ya gönderildiği, belediye çalışanlarının projeye dahil edilmesinin amacının projenin gerçek bir proje olduğu yönünde görüntü verilmek istenmesi olduğu, nitekim giden belediye personelinin gerçekten Almanya’da gezi ve inceleme işlemlerini gerçekleştirdikleri, yurtdışına gönderilen şahıslardan hiçbirinin yurda geri dönmediklerinin anlaşıldığı, şahısların yurda çıkışta kullanmış oldukları pasaportların dönüş mührü bulunmaksızın belediyeye akabinde imhası için İl Nüfus Müdürlüğü’ne gönderildiğinin tespit edildiği, yurtdışına gönderilen şahısların yakınlarının tanık sıfatı ile dosya kapsamında dinlenildiği, Bir kısım tanık beyanlarında yurtdışına giden yakınlarının 4 bin 500 ile 7 bin Euro arasında değişen meblağlarda bir parayı tanımadıkları birilerine ödediklerine dair ifadelerinin bulunduğu, bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere yurtdışına giden şahıslardan şüpheliler tarafından miktarı tam olarak tespit edilemeyen miktarda paraların alınmış olduğunun anlaşıldığı, nitekim yurtdışına giden belediye çalışanlarının masraflarının tamamının şüphelilerden Ersin Kilit tarafından karşılandığı, Ersin Kilit’in diğer şüpheli Bekir Karakuş aracılığıyla Yeşilyurt Belediyesi Hayır Çarşısı’na yardımda bulunduğu, bu durumun şüpheli Bekir Karakuş’un beyanında da açıkça anlaşıldığı, bu şekilde tüm şüphelilerin yasal yolları ve Yeşilyurt Belediyesi’ni kullanarak dosyada isimleri geçen 90 kişiyi yurtdışına kaçırarak ‘Göçmen Kaçakçılığı Suçunu’ işledikleri, her ne kadar şüphelilerce suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, yasal olmayan yollardan bir göndermenin gerçekleşmediği, yurtdışına gönderilen şahısların resmi pasaportlarla resmi kanallarla yurtdışına gittikleri ileri sürülmüş ise de, yurtdışına gönderilen şahısların hiçbirinin Malatya ili ile ilgisinin bulunmadığı, şahısların usulsüz bir şekilde dernek kayıtlarının gerçekleştirildiği, baştan beri ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirme’ projesine katılım amacı taşımadıkları, amaçlarının tanık olarak dinlenilen yakınlarından da açıkça anlaşıldığı üzere yurtdışına gitmek olduğunun aşikâr olduğu, dolayısıyla bu şahısların hiçbirinin hizmet pasaportu almaya yetkili kişiler olmadıklarının anlaşıldığı, bu nedenle her ne kadar yasal yollarla gerçekleştirildiği iddia edilse de şüphelilerin eylemlerinin yasayı dolanarak sonuçta yasal olmayacak şekilde sonuçlandığı, yine şüphelilerden Ersin Kilit vekillerince her ne kadar aynı eylem nedeniyle Alman makamları tarafından yargılandıkları ileri sürülmüş ise de sunulan evraklardan ve şüpheli Ersin Kilit’in Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde alınan ifadesinde de açıkça görüldüğü üzere Alman makamlarınca verilen para cezasının Ordu’dan gelen kafileye yönelik olduğunun, dosyamız ile ilgisinin bulunmadığının görüldüğü anlaşılmaktadır.

Yorum yapın