Resmi Gazete’de yayımlandı: Dövizde kimlik koşulu sonu arttı

Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili kurumlarca döviz alım-satımı süreçlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren fiyat hududu 2 bin dolar artırıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel bildiriminde değişiklik yapan bildirimine nazaran, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası değerini muhafaza hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili kuruluşlarca döviz alım satımı süreçlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren meblağ sonu 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.

DÖVİZDE TERÖR TEDBİRİ

Öte yandan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bir öbür karar da kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan karar oldu.

Buna nazaran, banka ve finans kurumlarınca kabahat gelirlerinin aklanmasının önlenmesi emeliyle kimlik tespiti gerektiren para transferinde hudut 10 bin TL artırıldı ve 75 bin TL olan kelam konusu meblağ 85 bin TL’ye yükseltildi.

İlgili yönetmelik kararı mucibince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; rastgele bir süreç fiyatı ya da birbiriyle kontaklı birden fazla sürecin toplam meblağı kelam konusu meblağ üzerinde olduğunda müşterileri ismine yahut hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri alma mecburiliği bulunuyor.

Yorum yapın